Archive for the Dziecko i reklama telewizyjna Category

CODZIENNY KONTAKT Z MEDIAMI

  1. Współczesna kultura, opatrywana często etykietą „postmoder­nistycznej”, staje się kulturą cytatów, zapożyczeń, zawłaszczeń—     obszarem „śmietnika symbolicznego”, gdzie sacrum miesza się z profanum, a rzeczywistość zlewa się z fikcją.Codzienny kontakt z mediami audiowizualnymi jest dziś czymś codziennym, powszednim. To, co widzimy na telewizyjnym ekranie telewizyjnym, miesza się z czasem w naszej świadomości, a jednocześnie splata z naszą codziennością. „To, co na ekranie, też miesza się w świadomości widza. Twarze z filmu mieszają się z obliczami polityków pokazywanych we Wiadomościach, trupy z horrorów i westernów mieszają się ze zwłokami ofiar nazizmu z filmu dokumentalnego, a te mylą się z ofiarami wczorajszych i dzisiejszych konfliktów zbrojnych w Czeczenii, Bośni czy Rwandzie”.
Witaj na blogu! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących mediów i reklamy, ponieważ od wielu lat pracuję w tej branży, a jednocześnie jest ona moją pasją. Bloga prowadzę, żeby podzielić sie moja wiedza z szerszym gronem odbiorców. Mam nadzieję, że informacje jakie tutaj zamieszczam będą dla Cibie przydatne. Pozdrawiam !

MEDIALNA ŚWIADOMOŚĆ

Tak powstaje pozorna, medialna świadomość człowieka, w której wiedza, poglądy, wartościowanie mają źródło w spreparowanych przekazach audiowizualnych, i to taki typ świadomości staje się z czasem dla ludzi punktem odniesienia, a nie bezpośrednie do­świadczenia. Cechami sytuacji, w jakiej znajduje się współczesny odbiorca kultury audiowizualnej, jest powierzchowność i przypadkowość odbioru, raczej kolekcjonowanie wrażeń niż przeżywanie, a także indywidualność i anonimowość kontaktów kulturalnych. Współczesny/Mnewr, jak pisze W. Burszta, jest statyczny — świat przychodzi do niego, nawet jeśli nie wychodzi on z domu. Ogląda wtedy telewizję, włącza wideo lub podróżuje po Internecie.

Witaj na blogu! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących mediów i reklamy, ponieważ od wielu lat pracuję w tej branży, a jednocześnie jest ona moją pasją. Bloga prowadzę, żeby podzielić sie moja wiedza z szerszym gronem odbiorców. Mam nadzieję, że informacje jakie tutaj zamieszczam będą dla Cibie przydatne. Pozdrawiam !

WOLNY RYNEK

  1. Jak twierdzi Z. Bauman dzisiejszy ład społeczny powstaje w coraz większym stopniu poza zewnętrzną kontrolą państwa, dzięki samoregulującym się mechanizmom rynkowym. Dzisiejszy rynek produkuje nie tyle towary, co nabywców, konsumentów towarów, które jeszcze nie zostały wytworzone.W wytwarzanie takich masowych potrzeb (masowych oznacza tu licznych, powszechnych, a nie jednolitych, takich samych), a tym samym w kreowanie nowych konsumentów zaangażowana jest także kultura czy raczej jej specyficzna część. Sama kultura też podlega regulacjom praw wolnego rynku, co w znacznej mierze określa jej kształt.Dzisiejszy świat, to w dużej mierze swoista ruletka imagologiczna, targowisko chwilowych wartości, mód i ideałów, które mają wprawdzie krótki żywot.
Witaj na blogu! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących mediów i reklamy, ponieważ od wielu lat pracuję w tej branży, a jednocześnie jest ona moją pasją. Bloga prowadzę, żeby podzielić sie moja wiedza z szerszym gronem odbiorców. Mam nadzieję, że informacje jakie tutaj zamieszczam będą dla Cibie przydatne. Pozdrawiam !

GŁÓWNE POLE DZIAŁANIA

Wpływają na nasze zachowania, wybory, poglądy — zarówno polityczne, jak i estetyczne — z siłą dawnych ideologii. We władaniu „imagologów” — specjalistów od wyobrażeń (reklama, public relations) — znaleźli się „obiektywni” i „bezstronni” badacze, dziennikarze, twórcy kultury, stając się „towarem wytwarzającym inny towar”— bestseller książkowy, teorię naukową, płytę CD, cokolwiek, co się dobrze sprzeda. „Imagoiodzy”, jak pisze M. Kundera, sprawiają, że ich wytwory, w tym m.in. wszelkie formy dzisiejszej reklamy, prześcigają rzeczywistość.Głównym polem działania specjalistów od kształtowania ludzkich wyobrażeń jest właśnie świat reklamy, o którym piszę w osobnym rozdziale. W tym miejscu chciałbym poczynić jedynie kilka uwag natury ogólnej, wskazujących na miejsce reklamy w ogólnokulturowym kontekście.

 

Witaj na blogu! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących mediów i reklamy, ponieważ od wielu lat pracuję w tej branży, a jednocześnie jest ona moją pasją. Bloga prowadzę, żeby podzielić sie moja wiedza z szerszym gronem odbiorców. Mam nadzieję, że informacje jakie tutaj zamieszczam będą dla Cibie przydatne. Pozdrawiam !

DZISIEJSZA REKLAMA

Dzisiejsza reklama, w różnych postaciach, znajduje się na przecięciu wpływów kultury, konsumpcji i biznesu. To w niej „sprzedają” swój wizerunek niedawni odtwórcy roli Hamleta (przykład polski) i popularni prezenterzy telewizyjni. To reklama TV dla promocji zwykłych środków piorących sięga po klasykę polskiej literatury („Ociec, prać?!”—    Pollena 2000)Reklama zaspokaja w dzisiejszym świecie potrzebę przynależności, bycia w grupie („wybieram to, co inni”) oraz zapewnia, jak zauważa Z. Bauman, nową tożsamość, daje możliwość orientacji, utrzymania się na powierzchni w powodzi wrażeń i informacji, a przynajmniej stwarza takie złudzenie.„Właściwie wszystko oddaje paradoks uchwycony w reklamie: »Bądź sobą, wybierz Pepsi«, wymyślonej przez jakiegoś geniusza.

Witaj na blogu! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących mediów i reklamy, ponieważ od wielu lat pracuję w tej branży, a jednocześnie jest ona moją pasją. Bloga prowadzę, żeby podzielić sie moja wiedza z szerszym gronem odbiorców. Mam nadzieję, że informacje jakie tutaj zamieszczam będą dla Cibie przydatne. Pozdrawiam !

NAJBARDZIEJ DEFICYTOWY TOWAR

Wybierz solidny, popularny symbol — staniesz się sobą. Za pomocą Pepsi możesz wytworzyć sobie solidną tożsamość. Tylko takich użytków poszukujemy na rynku”.Najbardziej deficytowym towarem staje się dziś przykucie uwagi pojedynczego człowieka, wyróżnienie się produktu/usługi i firmy w powodzi podobnych ofert. Ważnym obszarem do „skolonizowania jest dziecięca publiczność i jej wyobraźnia — m.in. tym zagadnieniem chcę zająć się w tej pracy.Jak pisze Z. Bauman, agresywny świat reklamy nadaje dziś sens życia wielu ludziom w konsumpcyjnym społeczeństwie. Stan ten polega na ciągłym zaspokajaniu nowych potrzeb, które nieustannie produkuje reklama.

Witaj na blogu! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących mediów i reklamy, ponieważ od wielu lat pracuję w tej branży, a jednocześnie jest ona moją pasją. Bloga prowadzę, żeby podzielić sie moja wiedza z szerszym gronem odbiorców. Mam nadzieję, że informacje jakie tutaj zamieszczam będą dla Cibie przydatne. Pozdrawiam !