Archive for the Dziecko i reklama telewizyjna Category

PESYMISTYCZNE NASTAWIENIE

Macdonald zwraca uwagę na zjawisko homogenizacji kultury, polegające na znoszeniu wszelkich różnic kulturowych, wymieszaniu składników kultury, czego wyrazistymi egzemplifikacjami są kolorowe magazyny i programy telewizyjne. Autor koncepcji za nieskuteczne uznał dwa nurty starające się stworzyć przeciwwagę dla kultury masowej: akademizm i awangardyzm. Macdonald czarno widział przyszłość kultury, uważał, że społeczeństwo upodabniać się będzie do Riesmanowskiego „samotnego tłumu”i coraz głębiej będzie wpadać w sidła potężnego mechanizmu, który, raz uruchomiony, działa sprawnie, bez zużywania się i ze stale zwiększającym się impetem. Pesymistycznie nastawiony Macdonald sądził, iż poziom kultury masowej nie tylko nie wzrośnie, ale dobrze będzie, jeśli się nie obniży.

Witaj na blogu! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących mediów i reklamy, ponieważ od wielu lat pracuję w tej branży, a jednocześnie jest ona moją pasją. Bloga prowadzę, żeby podzielić sie moja wiedza z szerszym gronem odbiorców. Mam nadzieję, że informacje jakie tutaj zamieszczam będą dla Cibie przydatne. Pozdrawiam !

PRODUCENCI KULTURY

Miało to wynikać z mechanizmów funkcjonowania i z samej jej istoty, gdzie gust masowy był tożsamy z gustem o najniższym poziomie, wyznaczanym przez upodobania najmniej wrażliwych i najbardziej ignoranckich członków zbiorowości. Producenci kultury, „odpowiadając na zapotrzebowania odbiorców”, dostarczają im produkcji kulturalnych tworzonych wedle „najniższego wspólnego mianownika”. Zagadką nie do rozwiązania jest kwestia, czy pierwsze było masowe zapotrzebowanie, czy też kulturalna oferta. Ten dylemat towarzyszy do dziś publicznym dyskusjom na temat pop-kultury i  mass mediów.  Ernest Van den Haag był przedstawicielem nurtu umiarkowanej krytyki kultury masowej. W odróżnieniu od Macdonalda nie odrzucał jej bezwzględnie jako egzemplifikacji wszelkiego zła, lecz uznawał za nieuchronny efekt dokonujących się procesów cywilizacyjnych i kulturowych.

Witaj na blogu! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących mediów i reklamy, ponieważ od wielu lat pracuję w tej branży, a jednocześnie jest ona moją pasją. Bloga prowadzę, żeby podzielić sie moja wiedza z szerszym gronem odbiorców. Mam nadzieję, że informacje jakie tutaj zamieszczam będą dla Cibie przydatne. Pozdrawiam !

ODBIORCA KULTURY

Według Van den Haaga nie ma dowodów na poparcie teorii głoszących, że kapitalizm rozmyślnie lub głupio za pomącą reklamy i mediów wypacza z gruntu zdrowy, wrodzony gust mas. Upodobania masowe, według niego, uległy ujednoliceniu nie przez sprowadzanie treści do „najniższego wspólnego mianownika”, ale poprzez dążenie do zaspokojenia dominujących przeciętnych gustów, które są raczej średnie, a nie najwyższe.Charakterystyczną cechą kultury popularnej jest depersonalizacja relacji twórca-odbiorca, procesu twórczego i odbioru treści kultury. Twórca wystawia swą myśl na bezosobowym masowym rynku, nie wiedząc, kto go „kupi”.  Odbiorca zaś nie odbiera kultury całą swoją osobowością, lecz tylko tym, co jest wspólne z innymi ludźmi — wiąże się to z utratą indywidualności.

Witaj na blogu! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących mediów i reklamy, ponieważ od wielu lat pracuję w tej branży, a jednocześnie jest ona moją pasją. Bloga prowadzę, żeby podzielić sie moja wiedza z szerszym gronem odbiorców. Mam nadzieję, że informacje jakie tutaj zamieszczam będą dla Cibie przydatne. Pozdrawiam !

DYSTRYBUCJA TREŚCI

Dystrybucją treści kultury popularnej zajmują się mass media zmuszone do pewnych kompromisów i samoograniczeń. W celu pozyskania jak największej liczby odbiorców, osiągnięcia finansowego sukcesu, muszą dopasowywać swój „towar” do oczekiwań masowego odbiorcy, kierować się jego potrzebami i uwzględniać pewne intelektualne ograniczenia. Produkcja kulturalna w takim wydaniu nabiera takich cech, jak każda działalność komercyjna na wolnym rynku. Mass media pomijają generalnie wszelkie środki wyrazu, przeżycia, poglądy itd., których wymowa nie jest jednoznacznie zrozumiała i możliwa do powszechnego zaaprobowania. „Oznacza to, że środki masowego przekazu nie mogą ukazywać przeżyć, którymi zajmuje się sztuka, filozofia czy literatura (…)

Witaj na blogu! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących mediów i reklamy, ponieważ od wielu lat pracuję w tej branży, a jednocześnie jest ona moją pasją. Bloga prowadzę, żeby podzielić sie moja wiedza z szerszym gronem odbiorców. Mam nadzieję, że informacje jakie tutaj zamieszczam będą dla Cibie przydatne. Pozdrawiam !

OKALECZENIE PIERWOWZORU

Tak działający twórcy nie są suwerenni i niezależni. Ich zamierzenia twórcze określane są przez przeciętną masowych gustów oraz dyspozycje i interesy, często polityczne i ideologiczne, zleceniodawców — właścicieli show-businessu. Zdaniem Van den Haaga kultura popularna zawłaszcza i przetwarza starą kulturę wyższą z ewidentną stratą dla tej ostatniej i dla odbiorcy finalnego produktu kulturalnego. Skażenie kultury wyższej przybiera różne formy: zapożyczeń z muzyki klasycznej w musicalu, przeróbek (np. komiksowych) kanonu światowej literatury, wymieszania treści poważnych z trywialnymi w „kolorowej” prasie itp. Takie wykorzystanie często ma postać skrótu lub okaleczenia pierwowzoru.

Witaj na blogu! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących mediów i reklamy, ponieważ od wielu lat pracuję w tej branży, a jednocześnie jest ona moją pasją. Bloga prowadzę, żeby podzielić sie moja wiedza z szerszym gronem odbiorców. Mam nadzieję, że informacje jakie tutaj zamieszczam będą dla Cibie przydatne. Pozdrawiam !

PRZERABIANIE KLASYKÓW

Dzieła klasyków są przerabiane, upraszczane, a czasem wręcz pisane na nowo z zachowaniem postaci i pewnych realiów (robi to obecnie np. koncern Disneya). Takie falsyfikacje, według Van den Haaga, nie pobudzają apetytu na poznanie oryginałów: „Jakże może nabrać apetytu na przeżute dzieło czytelnik lub słuchacz, przyzwyczajony do tego, że wygładza mu się wszelkie trudności, rozplątuje wszystkie komplikacje i szlifuje wszelką oryginalność. Czyż dzieło to nie okaże się dla niego nie do strawienia?”.Stałe obcowanie ze skrótem, powierzchownością redukującą coś oryginalnego do pospolitej kliszy nie zaspokaja naszej chęci poznania, ale ją stępia bądź hamuje rozwój wrażliwości i czyni mniej ciekawymi wyobrażenia bardziej subtelne.

Witaj na blogu! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących mediów i reklamy, ponieważ od wielu lat pracuję w tej branży, a jednocześnie jest ona moją pasją. Bloga prowadzę, żeby podzielić sie moja wiedza z szerszym gronem odbiorców. Mam nadzieję, że informacje jakie tutaj zamieszczam będą dla Cibie przydatne. Pozdrawiam !