CZŁOWIEK SAMOREALIZUJĄCY SIĘ

Znany fenomenolog Abraham Maslow jest autorem klasycznej teorii potrzeb ludzkich. Uporządkowane według ważności przedstawiają się następująco:Potrzeba przeżycia – to, co niezbędne, by zachować życie: pokarm, oddycha­nie, odpoczynek.Potrzeba bezpieczeństwa.Potrzeba miłości i afiliacji- emocjonalne związki z ludźmi i miejsce w grupie.Potrzeba uznania i aprobaty.Potrzeby poznawcze – najlepiej widoczne u osób o wysokiej inteligencji; chęć uczenia się.Potrzeba samorealizacji – dochodzenie do najwyższego, dostępnego pozio­mu, pełne rozwinięcie własnych możliwości.Konsekwencje takiej hierarchii potrzeb są dla kształcenia oczywiste. Dziecko, którego podstawowe potrzeby – na przykład miłości i uznania – nie zostały zaspo­kojone, nie będzie się interesować nabywaniem wiedzy o świecie. Zaspokojenie po­trzeby miłości i uznania jest dla dziecka celem ważniejszym od uczenia się lub kie­rowania własnym rozwojem. To, co z teorii Maslowa ma znaczenie dla pracy nauczyciela, podobne jest do idei Pestalozziego i Froebla, którzy przypisywali waż­ne znaczenie uczuciom i nauczaniu opartym na miłości i zaufaniu.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na blogu! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących mediów i reklamy, ponieważ od wielu lat pracuję w tej branży, a jednocześnie jest ona moją pasją. Bloga prowadzę, żeby podzielić sie moja wiedza z szerszym gronem odbiorców. Mam nadzieję, że informacje jakie tutaj zamieszczam będą dla Cibie przydatne. Pozdrawiam !
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.