DZIECKO- TELEWIZJA

Pojawiły się wówczas — dziś już klasyczne — opracowania, takie jak Television in the livcs ofour children czy Television and the clutd.Dla pierwszego okresu zainteresowania badawczego tą problematyką charakterystyczna była wiara i przekonanie dotyczące istnienia znaczącego wpływu mediów naczłowieka. Wdyskusjach publicznych i publikacjach najczęściej posługiwano się takimi terminami, jak efekty oddziaływania i wpływ, koncentrując się na opisywaniu szans związanych z możliwoś­ciami tkwiącymi w TV (edukacja, informacja) i artykułowaniu potencjalnych zagrożeń (kształtowanie postaw aspołecznych, wzrost agresji i in.).W czterdziestoletniej już dyskusji na temat relacji dziecko-telewizja dostrzec można różnorodne podejścia teoretyczne, wskazać istnienie różnych paradygmatów pojmowania istoty omawinej relacji (wspominałem o tym w poprzednim rozdziale) oraz istoty dziecka i dzieciństwa.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na blogu! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących mediów i reklamy, ponieważ od wielu lat pracuję w tej branży, a jednocześnie jest ona moją pasją. Bloga prowadzę, żeby podzielić sie moja wiedza z szerszym gronem odbiorców. Mam nadzieję, że informacje jakie tutaj zamieszczam będą dla Cibie przydatne. Pozdrawiam !
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.