DZIELENIE UMIEJĘTNOŚCI

„ Dzielenie umiejętności my­ślenia na odrębne jednostki może przydać się dla celów diagnostycznych, ale nie wydaje się właściwym podejściem do ich nauczania”, krytyczne myślenie bowiem jest zbyt skomplikowaną operacją umysłową by dzielić ja na małe procesy. Należy odwołać się do „całościowego funkcjonowania intelektu ucznia, nie zaś do zbioru wąsko określonych umiejętności”.Najbardziej jednak swoją metodę skrytykował sam autor. Stemberg bowiem przestrzega, że te rodzaje umiejętności myślenia krytycznego, na które zwracamy uwagę w szkole, i sposób, w jaki ich uczymy, „nieadekwatnie przygotowują do roz­wiązywania problemów, na które uczniowie natykają się w życiu”. Wydaje się, że skoro programy nauczania umiejętności myślenia krytycznego podkreślają „dobre” odpowiedzi i „obiektywnie liczone” zadania w sprawdzianach, to tym samym nie mają związku z realiami życia. Większość problemów, z którymi radzimy sobie w realnym życiu, ma konsekwencje społeczne, ekonomiczne i psychologiczne.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na blogu! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących mediów i reklamy, ponieważ od wielu lat pracuję w tej branży, a jednocześnie jest ona moją pasją. Bloga prowadzę, żeby podzielić sie moja wiedza z szerszym gronem odbiorców. Mam nadzieję, że informacje jakie tutaj zamieszczam będą dla Cibie przydatne. Pozdrawiam !
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.