INDYWIDUALNE OCENY

Ucznio­wie są oceniani indywidualnie i jako grupa. Potem formuje się nowe grupy do pracy nad nowymi zadaniami. Grupy mogą być jednorodne, gdy chodzi o zainte­resowania, ale zróżnicowane pod względem zdolności, płci i rasy po to, żeby kształtować procesy integracyjne i przybliżać pojęcie demokracji .Fenomenolodzy widzą człowieka w jego związkach z polem, w którego grani­cach funkcjonuje. To, co determinuje jego zachowanie i uczenie się, ma głównie charakter psychiczny. Osobiste doświadczanie siebie przez człowieka jest dostępne innym ludziom jedynie na drodze wnioskowania, a tym samym tego rodzaju dane są wątpliwe jako dowody naukowe. Dla fenomenologów jednak surowe dane o osobi­stych doświadczeniach są decydujące, żeby zrozumieć uczenie się.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na blogu! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących mediów i reklamy, ponieważ od wielu lat pracuję w tej branży, a jednocześnie jest ona moją pasją. Bloga prowadzę, żeby podzielić sie moja wiedza z szerszym gronem odbiorców. Mam nadzieję, że informacje jakie tutaj zamieszczam będą dla Cibie przydatne. Pozdrawiam !
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.