ISTOTNE DLA ŻYCIA SPOŁECZNEGO

W jego koncepcji ważne wydaje się zwrócenie uwagi na odmienności pomiędzy pokoleniem wzrastającym w kulturze literackiej a kształ­towanym przez media elektroniczne. Różnią się one aktywnością, sposobem pojmowania świata i działania w nim. Doświadczenia medialne osób starszych powstały na gruncie doświadczeń wcześniejszych, wyrosłych z kulturowych wzorów „epoki Gutenberga”, a u młodszych pokoleń są pierwszoplanowymi sposobami poznawania świata — wy­przedzają w czasie edukację szkolną. Zdaniem McLuhana te pierwsze doświadczenia (medialne) warunkują  powstawanie kolejnych i wykształcają swoisty stosunek do historii i tradycyjnych wartości kultury. To, co kojarzy się młodemu pokoleniu z przeszłością, jest kwestionowane jako nierealne i niezbyt istotne dla teraźniejszego życia społecznego.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na blogu! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących mediów i reklamy, ponieważ od wielu lat pracuję w tej branży, a jednocześnie jest ona moją pasją. Bloga prowadzę, żeby podzielić sie moja wiedza z szerszym gronem odbiorców. Mam nadzieję, że informacje jakie tutaj zamieszczam będą dla Cibie przydatne. Pozdrawiam !
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.