KONKRETNE OPERACJE

Stadium operacji konkretnych (7-11). Dziecko zaczyna organizować dane według związków logicznych i coraz łatwiej posługuje się danymi w sytuacjach problemowych. Wszystko to jest możliwe pod warunkiem, że dziecko dysponuje konkretnymi przedmiotami lub może skorzystać z wcześniejszych doświadczeń. Dziecko jest zdolne do operacji odwracalnych, opanowuje pojęcie stałości (dostrze­ga, że w naczyniu wąskim a długim mieści się tyle samo płynu, co w niskim a sze­rokim) i relację wzajemności (nazwanie, że coś jest na lewo, a coś na prawo, jest względne, bo zależy od relacji przestrzennej).Stadium operacji formalnych (od 11 lat). Stadium to charakteryzuje się roz­wojem operacji formalnych i abstrakcyjnych. Dziecko potrafi analizować pojęcia oraz rozumieć zależności przestrzenne i czasowe. Potrafi logicznie myśleć o ab­strakcyjnych danych i oceniać je według przyjętych kryteriów, formułować hipote­zy i dedukować z nich możliwe konsekwencje.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na blogu! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących mediów i reklamy, ponieważ od wielu lat pracuję w tej branży, a jednocześnie jest ona moją pasją. Bloga prowadzę, żeby podzielić sie moja wiedza z szerszym gronem odbiorców. Mam nadzieję, że informacje jakie tutaj zamieszczam będą dla Cibie przydatne. Pozdrawiam !
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.