MYŚLENIE EFRLEKSYJNE

Opracowany przez niego, klasyczny już, model rozwiązywania problemów nawiązuje do metod badania nau­kowego: Uświadomienie sobie lub odczucie trudności.Określenie problemu.Zbieranie i klasyfikowanie danych oraz formułowanie pomysłów rozwiązania.Przyjęcie lub odrzucenie pomysłów rozwiązania.Formułowanie wniosków i ich ocena’.Zgłoszona przez Deweya metoda problemowa pozwala interpretować codzien­ne doświadczenia w kategoriach procesu rozumowania. Zdradza też silną wiarę w naukę o wychowaniu. Ponieważ Dewey uznawał za główne za­danie szkoły kształtowanie procesu rozumowania, zalecał przeniesienie metody problemowej na lekcje wszystkich przedmiotów do wszystkich klas. Przenaczone do rozwiązywania problemy należy wybierać, mając na względzie zainteresowania uczniów, gdyż uczeń pozbawiony motywacji nie dostrzeże problemu.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na blogu! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących mediów i reklamy, ponieważ od wielu lat pracuję w tej branży, a jednocześnie jest ona moją pasją. Bloga prowadzę, żeby podzielić sie moja wiedza z szerszym gronem odbiorców. Mam nadzieję, że informacje jakie tutaj zamieszczam będą dla Cibie przydatne. Pozdrawiam !
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.