MYŚLENIE TWÓRCZE

Rozwiązywanie problemów i twórczość mogą ale nie muszą iść ręka w rękę. Są ludzie świetnie radzący sobie z problemami, którzy nie są twórczy, i tacy, którzy są twórczy, ale nie umieją uporać się z zadaniami problemowymi. Z tego, że odróż­niamy proces rozwiązywania problemów od procesu twórczego, nie wynika wcale, że są to procesy od siebie niezależne. Osoby dobrze rozwiązujące problemy mogą być i równie dobrze mogą nie być ludźmi twórczymi. I odwrotnie.Najważniejsze, żeby pamiętać, że nauczanie rozwiązywania problemów i pro­cesu twórczego powinno skupić się na ogólnych, „gatunkowych” umiejętnościach i zasadach pasujących do każdego materiału nauczania. Chodzi bowiem o ukształ­towanie strategii metapoznawczych, z których można korzystać na lekcjach róż­nych przedmiotów, w przeciwieństwie do wcześniejszych poglądów, że każda dys­cyplina ma swoją własną strukturę i sobie właściwe sposoby myślenia.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na blogu! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących mediów i reklamy, ponieważ od wielu lat pracuję w tej branży, a jednocześnie jest ona moją pasją. Bloga prowadzę, żeby podzielić sie moja wiedza z szerszym gronem odbiorców. Mam nadzieję, że informacje jakie tutaj zamieszczam będą dla Cibie przydatne. Pozdrawiam !
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.