NATURA WYCHOWANIA

Jej działanie jako „usiłowanie przeobrażania wszelkich relacji społecznych w relacje planowanego wychowywania kogoś przez kogoś innego” . Uwikłana jest w grę władzy „prowadzoną ponad instytu­cjonalnym dyskursem pedagogiki i w tym dyskursie odzwierciedlaną w przemieszczony sposób Chodzi  tu o  spór  dotyczący natury wychowania prowadzony pomiędzy ideologiami konserwatywnymi, liberalnymi i radykalnymi. Różnorodne dyskusje prowadzone w jego obrębie zazwyczaj nie dotykają jednak ukrytych mechanizmów kontroli społecznej, nie pozwalają —jak pisze T. Szkudlarek — na dotarcie do podskórnego pedagogizmu współczesnej polityki. Mechanizmy te w sposób trudno dostrzegalny kreować mogą masowe, dominujące w społeczeństwie wyobrażenia dotyczące np. obiektów ludzkich aspiracji, konieczności respektowania reguł stanowiących istniejące społeczno- -polityczno-ekonomiczne status quo itd.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na blogu! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących mediów i reklamy, ponieważ od wielu lat pracuję w tej branży, a jednocześnie jest ona moją pasją. Bloga prowadzę, żeby podzielić sie moja wiedza z szerszym gronem odbiorców. Mam nadzieję, że informacje jakie tutaj zamieszczam będą dla Cibie przydatne. Pozdrawiam !
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.