ORGANIZOWANIE PROGRAMÓW

Zaleca organizować programy i nauczanie tak, aby nowe doświadczenia były zgodne z posiadanymi doświadczeniami (asymi­lacja), przebiegały od konkretu do pojęcia i zasady (akomodacja), pozwalały na kla­syfikowanie i dostrzeganie nowych powiązań (równoważenie). Korzenie tego, co Taba nazywa „strategiami programowymi służącymi produktywnemu uczeniu się”, sięgają Piagetowskiej syntezy doświadczeń, w której wyniku powstają formy bar­dziej złożone.Dla Brunera uczenie się, jak rzeczy są z sobą powiązane, oznacza uczenie się struktury wiedzy. Jest to uczenie się oparte na Piagetowskich pojęciach asymilacji i akomodacji.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na blogu! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących mediów i reklamy, ponieważ od wielu lat pracuję w tej branży, a jednocześnie jest ona moją pasją. Bloga prowadzę, żeby podzielić sie moja wiedza z szerszym gronem odbiorców. Mam nadzieję, że informacje jakie tutaj zamieszczam będą dla Cibie przydatne. Pozdrawiam !
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.