POD WPŁYWEM DEWEYA

Bruner znajduje się także pod wpływem Deweya, który posłużył się terminem ciągłość w uczeniu się, wskazującym, że to, czego człowiek się nauczył, staje się instrumentem rozumienia następujących potem sytuacji i ra­dzenia sobie w nich. Bruner używa terminu „ciągłość” w taki sam sposób, jak Pia­get i Dewey po to, żeby opisać swój program spiralny, jak to treść nauczania i ope­racje umysłowe są stopniowo pogłębiane dzięki posługiwaniu się nimi w coraz bardziej złożonej formie.Według Brunera na akt uczenia się składają się trzy procesy, podobne do wyróż­nionych przez Piageta: Nabywanie nowych wiadomości, co odpowiada asymilacji. Mogą to być no­we informacje w stosunku do tego, co uczący się pamięta, mogą zastąpić poprze­dnie informacje lub mogąje doskonalić.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na blogu! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących mediów i reklamy, ponieważ od wielu lat pracuję w tej branży, a jednocześnie jest ona moją pasją. Bloga prowadzę, żeby podzielić sie moja wiedza z szerszym gronem odbiorców. Mam nadzieję, że informacje jakie tutaj zamieszczam będą dla Cibie przydatne. Pozdrawiam !
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.