PODEJŚCIE DO PROBLEMU

Jak pokazuje D. Buckingham, duże znaczenie w podejściu do poruszanej problematyki miały założenia aksjologiczne, stanowisko ideologiczne i polityczne uczestników tego publicznego dyskursu. Wyrażało się to m.in. w odmiennym interpretowaniu obiektywnie tych samych „faktów ekranowych i społecznych”.Podczas przeglądania publikacji powstałych w okresie blisko 40. lat’dostrzec można cykliczność refleksji nad rolą mediów audiowizual­nych, która przejawia się w powracaniu do tych samych lub nieco zmodyfikowanych pytań wraz z upływem lat, w miarę pojawiania się nowych jakości w tym obszarze.Zanim przejdę do charakterystyki różnorodnych podejść do omawianych tutaj zagadnień, chciałbym pokrótce przedstawić najważ­niejsze ustalenia badaczy zajmujących się przez wiele lat problematyką dziecko i telewizja.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na blogu! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących mediów i reklamy, ponieważ od wielu lat pracuję w tej branży, a jednocześnie jest ona moją pasją. Bloga prowadzę, żeby podzielić sie moja wiedza z szerszym gronem odbiorców. Mam nadzieję, że informacje jakie tutaj zamieszczam będą dla Cibie przydatne. Pozdrawiam !
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.