PODPISANIE POD POGLĄDAMI

Podpisując się pod poglądami Gardnera, zostaje się kognitywistą a nawet – po­zwólmy sobie na ukucie nowej nazwy – „pozytywnym kognitywistą”. Życie dostar­cza wielu okazji i szans. W każdym zawodzie można sięgnąć mistrzostwa. Gdyby ofiarom odsiewu szkolnego dać szanse i podtrzymać na duchu, wiele z nich nie zmarnowałoby się. Stąd wniosek, że na programy spojrzeć trzeba z szerszej per­spektywy, poza horyzonty wyznaczone osiągnięciami intelektualnymi i naukowy­mi. Trzeba znaleźć w nich pożywkę dla wszystkich rodzajów inteligencji i wszyst­kich kategorii osiągnięć.Od czasów wystrzelenia pierwszego Sputnika wielu teoretyków programu szkolnego inaczej patrzy na rozwiązywanie problemów i myślenie twórcze. Po­wszechnie sądzi się, że te typy myślenia stanowią nader wyrafinowaną formę prze­twarzania informacji. Ci z programistów, którzy dużo mówią o strukturze dyscyplin wiedzy, uznająje za wzajemnie się uzupełniające: należy zapewnić uczniom dobre warunki rozwoju rozmaitych form twórczości, ale jednocześnie do ich obowiązków należy zaliczyć weryfikację wyznawanych wartości i przyjętych załozeń.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na blogu! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących mediów i reklamy, ponieważ od wielu lat pracuję w tej branży, a jednocześnie jest ona moją pasją. Bloga prowadzę, żeby podzielić sie moja wiedza z szerszym gronem odbiorców. Mam nadzieję, że informacje jakie tutaj zamieszczam będą dla Cibie przydatne. Pozdrawiam !
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.