PRAWO UCZNIA

Uczeń może, bo ma takie prawo, odrzucić nauczycielską interpretację materiału. Ważniejsze jest bowiem, żeby jego stosunki z nauczycielem opierały się na zaufaniu, szczerości, żeby wiedział, kiedy sąd nauczyciela jest trafny i zasługuje na uznanie. Wybór/ dokonywane przez ucznia mająkluczowe znaczenie; to on ma decydować, co jak robić, wiedzieć, że to on sprawuje kontrolę nad własnymi myślami i działaniem. Wpływ ustalonych sposobów i reguł postępowania w szkole jest minimalny; uczniowi pozwala się robić co chce, pod warunkiem że nie skrzywdzi tym nikogo ani nie spo­woduje zagrożenia teraz lub w przyszłości. Częste ocenianie, krytyka i rywalizacja nie wydają się pomagać w nauce. Odrzuca się jako zbyt wąskie, sztywne i stresujące po­glądy zwolenników koncepcji czasu wykorzystanego, nauczania bezpośredniego uczenia się do pełnego przyswojenia, a więc takie, które opierająsię na algorytmicz­nych zadaniach i działaniach, automatyzacji czynności i na kontroli.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na blogu! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących mediów i reklamy, ponieważ od wielu lat pracuję w tej branży, a jednocześnie jest ona moją pasją. Bloga prowadzę, żeby podzielić sie moja wiedza z szerszym gronem odbiorców. Mam nadzieję, że informacje jakie tutaj zamieszczam będą dla Cibie przydatne. Pozdrawiam !
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.