PROWADZENIE DO ODKRYCIA

By uczenie się mogło prowadzić do odkrycia, jego efekty mu­szą podlegać transferowi. Bruner mówi o sile intelektualnej wynikającej z rozbudo­wanej możliwości dokonania się transferu, a świadczącej o wysokiej inteligencji. Co więcej, Bruner utrzymuje, że uczenie się przez odkrywanie prowadzi do lepsze­go przyswajania umiejętności rozwiązywania problemów, czyli – jak mówi Brunerheurystyk odkrycia oraz przesunięcia się motywacji od nagród zewnętrznych do wewnętrznych. Doświadczenie pomyślnie dokonanego odkrycia przysposabia ucz­nia do nowych odkryć i czyni bardziej chętnym do uczenia się dla samej nauki.Większość programistów, teoretyków uczenia się i nauczycieli skłania się do te­orii poznawczych, gdyż – po pierwsze – dostarczają one logicznej metody organizo­wania i interpretowania procesu uczenia się.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na blogu! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących mediów i reklamy, ponieważ od wielu lat pracuję w tej branży, a jednocześnie jest ona moją pasją. Bloga prowadzę, żeby podzielić sie moja wiedza z szerszym gronem odbiorców. Mam nadzieję, że informacje jakie tutaj zamieszczam będą dla Cibie przydatne. Pozdrawiam !
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.