REFLEKSJA PEDAGOGICZNA

Pierwsze prace poświęcone tematyce dziecko i telewizja pojawiły się w Polsce na początku lat sześćdziesiątych, w okresie upowszechniania się tego medium w domach rodzinnychBył to czas, gdy można było jeszcze mówić o dwóch zróż­nicowanych społecznościach dziecięcych: „telewizyjnej” i „nietele- wizyjnej”. Problematyka „wpływu” telewizji — nowego środka przekazu — nurtowała zarówno teoretyków, badaczy, jak i nau- czycieli-praktyków. Koncentrowano się wtedy na akcentowaniu potencjalnych walorów wychowawczych TV (sojusznik w wychowaniu równoległym) i wskazywaniu zagrożeń dla rozwoju i wychowania dziecka. Charakterystyczne dla tego nurtu jest ujmowanie relacji dziecko-telewizja w kategoriach pozytywów i negatywów, po­sługiwanie się pojęciami „wpływ”, „efekty oddziaływania oraz postrzeganie dziecka jako „uczącego się z ekranu”.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na blogu! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących mediów i reklamy, ponieważ od wielu lat pracuję w tej branży, a jednocześnie jest ona moją pasją. Bloga prowadzę, żeby podzielić sie moja wiedza z szerszym gronem odbiorców. Mam nadzieję, że informacje jakie tutaj zamieszczam będą dla Cibie przydatne. Pozdrawiam !
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.