ROZWÓJ POZNAWCZY

Większość współczesnych psychologów dzieli dojrzewanie i rozwój ludzi na poznawczy, społeczny, psychiczny i fizyczny, a szkolne uczenie się ma według nich głównie poznawczą naturę. Gdy mówi się o dojrzewaniu i rozwoju, ma się na myśli zmiany w strukturze i funkcji cech człowieka. Proces zmian postępuje regularnie w wyniku interakcji tego, co wrodzone, z tym co zanjduje się w środowisku, zmia­ny więc nie sąjednakowe u wszystkich ludzi. To, czy ktoś uczy się szybko czy wol­no, czy ma dobry charakter, czy jest nieznośny, czy jest wysoki albo niski w dużej mierze zależy od interakcji wrodzonych zadatków z wpływami środowiskowymi.Nie ma powszechnej zgody na to, w jakim dokładnie stopniu poznawcze, spo­łeczne, psychiczne i fizyczne właściowości człowieka są wynikiem wrodzonych możliwości i ograniczeń, a w jakim szkodliwych lub korzystnych wpływów środo­wiska.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na blogu! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących mediów i reklamy, ponieważ od wielu lat pracuję w tej branży, a jednocześnie jest ona moją pasją. Bloga prowadzę, żeby podzielić sie moja wiedza z szerszym gronem odbiorców. Mam nadzieję, że informacje jakie tutaj zamieszczam będą dla Cibie przydatne. Pozdrawiam !
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.