ROZWÓJ UMIEJĘTNOŚCI

Sternberg pragnie rozwijać podobne umiejętności intelektualne, aczkolwiek w zupełnie inny sposób. Wskazuje na trzy procesy umysłowe, które służą myśleniu krytycznemu: 1) metaskładniki – wysoko zorganizowane procesy umysłowe wyko­rzystywane do planowania, co robić, do nadzorowania i oceniania tego, co robimy; 2) składniki wykonawcze – przedsiębierane czynności i przyjęte strategie; 3) skła­dniki przyswajania wiedzy – działania, dzięki którym wiążemy stary materiał z no­wym oraz posługujemy się nowym materiałem.Warto zauważyć, że niektórzy pedagodzy, włączając większość fenomenologów i pedagogów humanistycznych, o nauce myślenia mówią jak o nauce uderzania ki­jem golfowym lub rakietą tenisową: musi być ujmowane całościowo, a nie poka­wałkowane, jak sugerują Ennis, Lipman i Stemberg. „

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na blogu! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących mediów i reklamy, ponieważ od wielu lat pracuję w tej branży, a jednocześnie jest ona moją pasją. Bloga prowadzę, żeby podzielić sie moja wiedza z szerszym gronem odbiorców. Mam nadzieję, że informacje jakie tutaj zamieszczam będą dla Cibie przydatne. Pozdrawiam !
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.