TWÓRCA PROGRAMU

Maslow ukuł termin „psychologia humanistyczna”, wskazując na trzy główne zasady: 1) postawienie w centrum uwagi człowieka doświadczającego i tym samym podkreślenie znaczenia doświadczania jako głównego zjawiska w uczeniu się; 2) zamiast myśleć o ludziach w kategoriach mechanicystycznych (behawiorystycz- nych), a o uczeniu – w poznawczych, wyróżnienie takich właściwości człowieka, jak dokonywanie wyborów, twórczość, wartościowanie i samorealizacja; 3) wyka­zywanie zasadniczej troski o godność i wartość człowieka oraz zainteresowanie psychologicznym rozwojem i psychicznymi możliwościami ucznia jako jednostki. Twórca programu i nauczyciel mają więc dostrzegać w uczniu całego człowie­ka. Uczeń ma być aktywny, nastawiony pozytywnie, kierować się celami i uczestni­czyć w doświadczeniach szerszych niż poznawcze lub typu S-R. Uczenie się jest całożyciowym procesem pedagogicznym, z założenia swobodnym, jest ekspery­mentowaniem; ma doprowadzić do pełnego rozwoju możliwości ucznia i do zrefor­mowania społeczeństwa.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na blogu! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących mediów i reklamy, ponieważ od wielu lat pracuję w tej branży, a jednocześnie jest ona moją pasją. Bloga prowadzę, żeby podzielić sie moja wiedza z szerszym gronem odbiorców. Mam nadzieję, że informacje jakie tutaj zamieszczam będą dla Cibie przydatne. Pozdrawiam !
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.