UCZENIE SIĘ REGUŁ

Uczenie się reguł (łączenie dwóch lub więcej pojęć). Na przykład „zwierzęta mają potomostwo”, „przymiotnik określa jakość rzeczownika”.Uczenie się rozwiązywania problemów (łączenie znanych reguł w now e). Na przykład obliczanie pola trójkąta, którego dwa boki są dane.Gagne mówi też o pięciu kategoriach wyników uczenia się, które można zaob­serwować albo zmierzyć: 1) umiejętności intelektualne – „wiedzieć jak”, przejawia­jące się w kategoryzowaniu i posługiwaniu się słownymi i matematycznymi symbo­lami, formowaniu pojęć przy użyciu reguł i w rozwiązywaniu problemów; 2) informacje — „wiedzieć, że”: nazwy, fakty, daty; 3) strategie poznawcze, czyli umiejętności niezbędne w celu przetwarzania i organizowania informacji, coś, co dziś nazywa się strategiami lub umiejętnościami uczenia się; 4) umiejętności moto- ryczne – sprawność koordynowania ruchów prostych i złożonych, którą uzyskuje się dzięki ćwiczeniu i szkoleniu; 5)postawy, uczucia i emocje nabywane dzięki do­świadczeniom pozytywnym i negatywnym.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na blogu! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących mediów i reklamy, ponieważ od wielu lat pracuję w tej branży, a jednocześnie jest ona moją pasją. Bloga prowadzę, żeby podzielić sie moja wiedza z szerszym gronem odbiorców. Mam nadzieję, że informacje jakie tutaj zamieszczam będą dla Cibie przydatne. Pozdrawiam !
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.