W TRAKCIE UCZENIA SIĘ

W trakcie uczenia się we współpracy uczniowie dzielą się pracą pomagają so­bie nawzajem (zwłaszcza uczniom słabszym), chwalą i krytyku ją wzajemnie swoją pracę i otrzymują ocenę za rezultat pracy grupy. Z wszystkich modeli uczenia się we współpracy najbardziej popularne są dwa opracowane przez Slavina: podwójnej oceny w zespołach uczniowskich i nauczania koleżeńskiego. Oba, właściwie stoso­wane, podnoszą osiągnięcia uczniów.W modelu podwójnej oceny klasa zostaje podzielona na zespoły 4-5-osobowe, równoważne pod względem zdolności, płci i rasy Na podstawie wcześniej otrzyma­nych ocen szereguje się uczniów i tak otrzymaną listę dzieli na tercje lub ćwiartki. W każdym zespole znajduje się jeden uczeń z każdej tercji (lub ćwiartki) i dodatko­wo jeden uczeń ze środka listy.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na blogu! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących mediów i reklamy, ponieważ od wielu lat pracuję w tej branży, a jednocześnie jest ona moją pasją. Bloga prowadzę, żeby podzielić sie moja wiedza z szerszym gronem odbiorców. Mam nadzieję, że informacje jakie tutaj zamieszczam będą dla Cibie przydatne. Pozdrawiam !
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.