WIELOŚĆ PERSPEKTYW

Reklamowanie pełni dzisiaj — oprócz swej podstawowej, perswazyjno-ekonomicznej  inne rozliczne funkcje: komunikacyjną, kulturotwórczą, edukacyjną, estetyczną i językotwórczą.Świadomość uwikłania tej dziedziny w całokształt procesów kulturowych i cywilizacyjnych, często niezależnie od pierwotnych zamiarów twórców, jest obecnie, co godne podkreślenia, udziałem wielu polskich specjalistów zajmujących się zawodowo (praktycznie i teoretycznie) zagadnieniami reklamy, promocji i marketingu.Tę wielość perspektyw, z których może być postrzegana reklama, postaram się pokazać w dalszej części tego rozdziału, kładąc szczególny nacisk napolski kontekst omawianych zjawisk i ich edukacyjny wymiar.Według definicji słownikowej reklama (łac. reclamo — krzyczę) to „rozpowszechnianie informacji o towarach, ich zaletach, wartości, miejscach i możliwościach nabycia (…) zwykle za pomocą plakatów, ogłoszeń w prasie, radiu, telewizji, stanowiące zachętę do nabywania towarów lub korzystania z określonych usług”.

 

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na blogu! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących mediów i reklamy, ponieważ od wielu lat pracuję w tej branży, a jednocześnie jest ona moją pasją. Bloga prowadzę, żeby podzielić sie moja wiedza z szerszym gronem odbiorców. Mam nadzieję, że informacje jakie tutaj zamieszczam będą dla Cibie przydatne. Pozdrawiam !
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.