ZASADNICZA WALKA

Na tym poziomie toczy się też zasadnicza walka polityczno-ideologiczna i walka o władzę — edukacja i media stają się obszarami, gdzie mamy do czynienia z realną przemocą symboliczną.Wspomniane koncepcje akcentują fakt społecznej natury rze­czywistości — rzeczywistością jest to, co ludzie za rzeczywistość uważają. Stąd wypływa silne przekonanie o potrzebie poznawania ludzkich opinii, ocen, wartościowań, sposobów interpretowania pewnych faktów i zjawisk oraz opisywania znaczeń, które nadają im ludzie. Przekonanie takie towarzyszyło mi przy projektowaniu i realizacji badań.Zdaniem przedstawicieli radykalnych stanowisk tradycyjna peda­gogika jawi się jako „siła zawłaszczająca, jako kolonizująca praktyka władzy — jeśli nie sprawowanej bezpośrednio, to przynajmniej pośrednio, poprzez tworzenie ram społecznego dyskursu wychowania”.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na blogu! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących mediów i reklamy, ponieważ od wielu lat pracuję w tej branży, a jednocześnie jest ona moją pasją. Bloga prowadzę, żeby podzielić sie moja wiedza z szerszym gronem odbiorców. Mam nadzieję, że informacje jakie tutaj zamieszczam będą dla Cibie przydatne. Pozdrawiam !
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.