ZBIEŻNOŚĆ ROZUMIENIA

Widzimy tu zbieżność z Deweyowskim rozumieniem sytuacji i interakcji jako nierozłącznych i gwarantujących ciągłość. Według Deweya sytuacja reprezentuje doświadczanie środowiska oddziałującego na dziecko, podobnie do asymilacji. Interakcja odnosi się do doraźnej i trwałej wymiany między dzieckiem i jego śro­dowiskiem, w czym rolę odgrywają możliwości dziecka ustalania znaczeń, podobnie jak w przypadku akomodacji. Ciągłość dotyczy trwałego uczenia się lub sytuacji i następujących w jej wyniku interakcji, w czym podobna jest do równo­ważenia. Trudno ustalić, kto na kogo wywarł wpływ, jako że obaj – Piaget i Dewey – naj­ważniejsze elementy swoich teorii uczenia się opracowali w tym samym okresie (lata dwudzieste i trzydzieste).

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na blogu! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących mediów i reklamy, ponieważ od wielu lat pracuję w tej branży, a jednocześnie jest ona moją pasją. Bloga prowadzę, żeby podzielić sie moja wiedza z szerszym gronem odbiorców. Mam nadzieję, że informacje jakie tutaj zamieszczam będą dla Cibie przydatne. Pozdrawiam !
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.